Sunday, August 13, 2006

Wegener boekt lager resultaat

(Novum/Betten) - Wegener heeft in het eerste halfjaar van 2006 een nettowinst exclusief bijzondere posten behaald van EUR 8,6 miljoen, tegen EUR 7 miljoen over dezelfde periode een jaar eerder. Dit meldt de uitgever dinsdag. Analisten hadden zo'n EUR 13 miljoen voorzien.

Voor buitengewone posten steeg de winst per aandeel van EUR 0,16 naar EUR 0,19, waar EUR 0,29 was becijferd. Het nettoverlies bedroeg EUR 4,6 miljoen, waar een jaar eerder nog een winst van EUR 30,9 miljoen werd gerealiseerd.

De geconsolideerde omzet daalde met 0,4% tot EUR 383,9 miljoen. Hier was EUR 377,1 miljoen voorzien. Autonoom was er sprake van een omzetstijging van 2%.

Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten liep terug tot EUR 21,9 miljoen, tegen EUR 25,7 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten voorzagen hier EUR 28,9 miljoen.

Bij Wegener Dagbladen was vooral het eerste kwartaal 'zeer zwak', maar de ontwikkeling van met name de advertenties voor merken en diensten bleef ook in de navolgende maanden achter bij de verwachtingen. In totaal daalde het advertentievolume met 5%.

De omzet van Wegener DM is in de eerste helft van dit jaar met 12% gedaald van tot EUR 47,4 miljoen. Dit was vooral het gevolg van desinvesteringen in de loop van 2005 en 2006. Autonoom steeg de omzet fractioneel.

In 2005 werd via een joint venture tussen Wegener en PCM, genaamd AD Nieuwsmedia, een nieuwe krant gevormd uit zes bestaande dagbladuitgaven. Waar eerder verwacht werd dat de betaalde oplage in 2006 zou stabiliseren, is toch nog een daling opgetreden. Een positief bedrijfsresultaat is niet in beeld gekomen.

Naar verwachting van Wegener zal de trend in de ontwikkeling van de advertentiemarkt in de tweede helft van het jaar 'niet veel anders zijn' dan in de eerste zes maanden. Er zal nog wel stijging plaatsvinden van de personeelsadvertenties, denkt de uitgever.

'Anders dan eerder verwacht zal de AD NieuwsMedia joint venture nog niet bijdragen aan het resultaat in 2006. Veeleer zal over het gehele jaar nog een verlies genoteerd moeten worden', aldus Wegener in zijn persbericht.

Het bestuur van de uitgever onthoudt zich van het uitspreken van een verwachting over omzet en resultaat van het gehele jaar 2006, 'gezien het geringe zicht op de belangrijkste marktontwikkelingen'.


Publicatiedatum: 8 augustus 2006
Bron: Novum