Monday, July 11, 2011

Verhuisbelasting verlaagd van 6 procent naar 2 procent

De verhuisbelasting (overdrachtsbelasting) bedraagt 6 % van de waarde van een huis en wordt bij bestaande bouw bij de koper geheven (kosten koper). Op 1 juli 2011 heeft de regering besloten met ingang van 15 juni 2011 het tarief te verlagen tot 2 %. Dit tarief geldt voorlopig voor de periode van 12 maanden dus tot en met 15 juni 2012. De belastingverlaging is ingesteld om de woningmarkt te stimuleren.

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning wordt geen overdrachtsbelasting geheven maar BTW.

Hoe is de verhuisbelasting (overdrachtsbelasting) ontstaan?

De belasting is ingevoerd in de 16e eeuw ontstaan in de tijd van de Spaanse overheersing van Nederland. Alva is ook verantwoordelijk voor het invoeren van de Tiende Penning (een belasting van 10%) over verkopen van roerende objecten. Er werd toen een belasting naar een tarief van 5% ('de twintigste penning') geheven over de verkoopprijzen van onroerende objecten. Het ging dan met name om verkopen van de grote grondposities die toen in handen van de adel waren. Met de belastingopbrengst kon de overheid toen de kosten van een leger betalen, dat de grondeigenaren en pachters ('horigen') moest beschermen tegen plundering door vijandige troepen. Hoewel Nederland reeds lange tijd niet meer in oorlog met Spanje is, bleek deze belasting voor de overheid een makkelijk inbare belasting en werd zodoende niet afgeschaft. Het tarief van 5% is later naar 6% verhoogd.